- Voordeel van een koerier is dat uw goederen persoonlijk worden afgeleverd.


- U op de hoogte wordt gebracht als uw goederen afgeleverd zijn.


- U kunt altijd bellen voor tussentijdse update van uw goederen.


- Flexor-Service kan altijd binnen een uur voorrijden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden

Op al onze diensten zijn de algemene betalingsvoorwaarden van Transport en Logistiek Nederland, met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, van toepassing.

 

Op onze nationale diensten zijn de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), laatste versie, gedeponeerd door SVA (Stichting Vervoer Adres; www.sva.nl) ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, van toepassing.